Cẩm nang sơ cấp Vấn Kiếm

Là một kiếm khách, khi mới sơ nhập thì chỉ là “hạng tôm tép” đối mặt với giang hồ rộng lớn như thế không tránh khỏi hoài nghi, làm thế nào bây giờ? Tiểu Nhu dày công biên soạn cẩm nang sơ cấp sẽ giúp các hạ được khai thông bế tắc.

1. Không thể đăng nhập vào game?

Tại phần thiết lập nối mạng trong cửa sổ đăng nhập thay nhau chọn trực tiếp hoặc gián tiếp, vẫn không có hiệu quả hãy gọi điện xin hỗ trợ kết nối tới Vấn Kiếm Sơn trang 046 682 4479

2. Hồ lô băng đường ở đâu có?
Hồ lô băng đường có bán tại chỗ NPC (dược) trong Long Thành;

3. Xá tử yên hồng ở đâu?
Xá tử yên hồng là vật phẩm nấu nướng của Thiên Vương Bang, cần đến đệ tử Thiên Vương Bang mua.

4. Chỉ huyết thảo khôi phục chậm?
Có thể thông qua việc đổi bản đồ, hoặc bỏ nhiệm vụ rồi nhận lại để khôi phục lại.

5. Không làm nhiệm vụ Thiên ngoại vẫn thạch có được không?
Đây là nhiệm vụ phụ tuyến nên không ảnh hưởng đến cốt truyện.

6. Lễ bao online đủ tiêu chuẩn có thể nhận ở đâu?
Ấn phím trái – nhiệm vụ – lễ bao, tìm kiếm.

7. Tại sao nhân vật tự cộng điểm?
Khi nhân vật chưa đạt đến cấp 11 thì sẽ tự động cộng điểm, sau cấp 11 người chơi sẽ tự cộng điểm cho nhận vật của mình.

8. Bang hội chiến ở đâu?
Bang hội chiến “Quần anh hội” bắt đầu vào buổi tối mỗi ngày.

9. Nhiệm vụ Tiếu khẩu thường khai làm thế nào?
Nhiệm vụ này là nhiệm vụ thu thập chữ, cần hoàn thành nhiệm vụ “Hối nhân bất quyện”, sau đó giành được phần thưởng là 1 chữ bất kì, thu thập đủ “thần mã đều là phù vân” là có thể hoàn thành nhiệm vụ “Tiếu khẩu thường khai”

10. Tại sao sau cấp 27 lại không có nhiệm vụ?
Sau cấp 27 cần phải làm “Chung nam tiệp kính” hoặc nhiệm vụ công cáo, nhiệm vụ ngày để đạt đến cấp 30 thì mới nhận được nhiệm vụ;

11. Vì sao sử dụng linh khí trong hành trang lại không có hiệu quả?
Linh khí nhận được khi làm nhiệm vụ cấp 15, sau khi sử dụng trong hành trang cần chọn “điều khiển” trong menu của “Linh khí” mới có thể sử dụng được;

12. Vì sao linh khí không thể điều khiển?
Trong quá trình ngự khí đột nhiên xuất hiện việc linh khí biến mất, nguyên nhân do Linh khí không còn, hoặc là hết hạn.

13. Khi linh khí hết, thì phải làm thế nào?
Có thể thông qua việc ăn Phong thần thạch để tăng thêm, mua Phong thần thạch tương ứng với đẳng cấp của Linh khí, sau khi ăn xong là có thể tiếp tục điều khiển linh khí

14. Có mấy trạng thái PK?
Trạng thái PK gồm, toàn thân, hòa bình, hành hung. Khi bật chế độ toàn thân lên tên sẽ chuyển sang màu vang, bật chế độ hành hung lên tên sẽ chuyển sang màu đỏ, bật chế độ hòa bình lên tên sẽ chuyển sang màu trắng;

15. Đổi trạng thái PK như thế nào?
Đổi trạng thái PK cần vào menu hệ thống chọn thay đổi.

16. Trị PK được tính như thế nào?
Nếu giết người chơi chữ trắng tính làm 2 điểm PK, có thể dùng “Sám hối thư” để giảm điểm PK, mỗi lần dùng giảm 5 điểm. Hoặc cũng có thể duy trì thời gian onlie để giảm, cứ mỗi 2 tiếng sẽ giảm được 1 điểm PK.

17. Vật phẩm “Dưa chuột”, “Ớt xanh”, “Thịt đùi” mua tại đâu?
Có thể mua tại tiệm thuốc trong Long thành, nếu không có, thì phải đến phụ bản “Mỹ ẩm đảo” để thu thập hoặc đánh quái ra.

18. Tại sao vũ khí của người khác lại phát sáng?
Khi vũ khí được cường hóa lên cấp 5 sẽ phát sáng.

Theo game Vấn Kiếm truyền kỳ

Nếu chưa có game vấn kiếm hãy click vào link sau để tải game vấn kiếm