Học kỹ năng ở Long Thành

Tại Long Thành Tiếp các bạn sẽ đến gặp NPC môn phái để làm nhiệm vụ . Sau khi nhận nhiệm vụ các bạn hoc kỹ năng bằng cách vào NPC môn phái đó chọn “Học kỹ năng”. Nhớ phải học kỹ năng mà nhiệm vụ nói đến nếu không sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đâu.

 

Học kỹ năng thôi nào!

 

Bảng kỹ năng nhân vật để bạn chọn

Hoàn tất học kỹ năng

 

Tiếp tục theo dõi các nhiệm vụ tại Long Thành tại đây


Theo Game Vấn Kiếm truyền kỳ

Nếu chưa có game vấn kiếm hãy click vào link sau để tải game vấn kiếm