Nhiệm vụ ở Long Thành (11 – 15)

Sau khi rời khỏi Game Vấn Kiếm Sơn bạn sẽ đến được Long Thành

Nhận được danh hiệu từ NPC Vương Hổ các bạn cập nhật danh hiệu bằng cách :

Vào Menu -> Nhân vật -> Nhân vật -> Danh Hiệu -> Ấn vào tên danh hiệu để cập nhật danh hiệu.

Sau đó gặp quay trở lại gặp NPC Vương Hổ để trả nhiệm vụ

 

Các bạn gặp NPC Chu Diệu Ngữ để nhận nhiệm vụ tiếp theo

 

Quay trở lại NPC Vương Hổ làm nhiệm vụ “Thần binh trời giáng” bằng cách:

Vào Menu -> Thương Thành -> Thương Thành ngoài cùng bên phải -> mua 1 Huyền Thiêt -> rồi trả nhiệm vụ

 

Mua 1 Huyền thiết thôi nào!

 

Tiếp theo các bạn sẽ đến gặp NPC môn phái để làm nhiệm vụ . Sau khi nhận nhiệm vụ các bạn học kỹ năng bằng cách vào NPC môn phái đó chọn “Học kỹ năng”. Nhớ phải học kỹ năng mà nhiệm vụ nói đến nếu không sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đâu.

Nhiệm vụ Học kỹ năng ở Long Thành xem tại đây

Nhiệm vụ Long Thành phần 2 xem tại đâyTheo Vấn Kiếm truyền kỳ

Nếu chưa có game vấn kiếm hãy click vào link sau để tải game vấn kiếm