Nhiệm vụ Truyền thụ tay nghề

Tại Long Thành gặp NPC môn phái để nhận nhiệm vụ “Truyền thụ tay nghề” thu thập các nguyên liệu nấu ăn sau đó đến NPC bên cạnh để nấu món ăn đúng với nhiệm vụ.

 

 

 

Chọn nghề nấu ăn xem sao

 

 

 

Theo game Vấn Kiếm truyền kỳ

Hãy tải Tải Game Vấn Kiếm ngay nhé bạn

Nếu chưa có game vấn kiếm hãy click vào link sau để tải game vấn kiếm