Nhiệm vụ Vấn Kiếm Sơn (1 – 10)

Nhiệm vụ Tân thủ tại Game Vấn Kiếm Sơn

Ngay từ cấp độ 1 bạn đã có thể diện kiến NPC Thư Lão Nhi tại X:20 Y:8 để nhận nhiệm vụ “Kỳ tài luyện võ”

 

Sau khi nhận và trả nhiệm bạn sẽ đạt cấp độl 2. Hệ thống sẽ tự động đưa bạn đến NPC Thiết Tương Trương để làm nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ này bạn sẽ phải tiêu diệt 1 con Vũ Kiếm linh hầu sau đó trở lại Thiết Tượng Trương để trả nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ tiếp theo bạn phải gặp NPC Hương Phu Nhân để nhận. Sau khi nhận nhiệm vụ hệ thống sẽ đưa bạn chỗ để thu thập “Chi huyết thảo”

 

Trả nhiệm vụ xong hệ thống đưa bạn đến các NPC tiếp theo để nhận nhiệm vụ. Các nhiệm vụ này giúp bạn lần lượt giết các quái vật có trong bản đồ Vấn Kiếm Sơn

Chú ý: nếu hệ thống không tự động đưa bạn đến NPC nhận nhiệm vụ bạn có thể vào Menu -> Nhiệm Vụ

ấn vào tên nhiệm vụ sau đó ấn vào Tìm đường


Sau khi làm xong hết các nhiệm vụ ở Vấn Kiếm Sơn bạn có thể đến Long Thành gặp NPC Vương Hổ để nhân nhiệm vụ tại map Long Thành


Xem Nhiệm vụ tại map Long Thành tại đây


Theo Vấn Kiếm Truyền Kỳ

Nếu chưa có game vấn kiếm hãy click vào link sau để tải game vấn kiếm