Những việc nên làm hằng ngày trong Vân Kiếm p2

Bảo vệ môi trường

– Loại hình hoạt động: Thu thập

– Cấp độ yêu cầu: 15

– Tại NPC khảm nạm Hồ Mỹ Lệ, mỗi ngày các hạ có thể nhận 2 lần hoạt động [Vệ sĩ bảo vệ môi trường], nhiệm vụ này có liên quan đến mĩ hóa cảnh quan môi trường, kỳ thực rất đơn giản, trên các con phố của Long Thành thu thập các rác thải mà các hạ nhìn thấy, tổng cộng 5 cái, giao cho Hồ Mỹ Lệ là có thể nhận được phần thưởng kinh nghiệm nhất định. Công việc nhỏ nhưng có thể bảo vệ được cảnh quan của Long Thành, mọi người cùng nhau làm vệ sĩ môi trường của Vấn Kiếm nào!

Thiên quan tứ phúc

– Loại hình hoạt động: Giới hạn thời gian

– Cấp độ yêu cầu: 1

– Đây là 1 hoạt động rất dễ dàng mà phần thưởng cực lớn, không cần các hạ nhận và trả nhiệm vụ, mỗi ngày bắt đầu từ 19:00, kết thúc lúc 19:30.

– Trong khoảng thời gian này, chỉ cần các hạ treo máy trong thành chính, có thể nhận được gấp đôi kinh nghiệm, nếu là VIP thì các hạ sẽ nhận được càng nhiều điểm kinh nghiệm hơn nữa.

Từ điển vui vẻ

– Loại hình hoạt động: Trả lời câu hỏi

– Cấp độ yêu cầu: 1

– Nhìn thôi cũng đủ biết đây là hoạt động trả lời câu hỏi, trong thời gian chỉ định, các hạ có thể tìm thấy NPC Trang Khổng Mãnh, đối thoại cùng NPC là có thể tham gia hoạt động.

– Thời gian hoạt động: 12:30-13:30. Trong thời gian hoạt động, có rất nhiều các câu hỏi thú vị , làm cho các hạ cảm thấy thoải mái, trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được 1 số điểm kinh nghiệm nhất định, trả lời đúng càng nhiều càng nhận được nhiều phần thưởng phong phú.

– Kết thúc hoạt động, sẽ căn cứ vào số câu trả lời đúng có thể nhận được bảo rương, mở bảo rương nhận bạc.

Hộ tống bảo tiêu

– Loại hình hoạt động: Hộ tống

– Cấp độ yêu cầu: 20

– Nhằm tăng thêm các tính tương tác giữa các người chơi, cảm nhận kích thích khi PK giết người, hoạt động bảo tiêu không giới hạn thời gian, hơn nữa, vào lúc 19:30 đến 20:30, tiếp nhận nhiệm vụ áp tiêu, có thể nhận được gấp đôi phần thưởng nhiệm vụ, chỉ cần tìm đến NPC Tôn Qui Đan, là có thể tiếp nhận nhiệm vụ áp tiêu, mỗi ngày mỗi người chơi chỉ nhận được 1 lần.

– Căn cứ vào số lượng bạc áp tiêu mà chúng tôi yêu cầu tiền đặt cọc không giống nhau, trong thời gian qui định hộ tống đồ áp tiêu đến địa điểm chỉ định là hoàn thành nhiệm vụ, nhận được gấp đôi bạc.

– Trọng điểm đến rồi, trên quãng đường hộ tống, trạng thái PK chuyển thành “toàn thể” , có thể bị người chơi khác công kích, nếu không may mắn bị cướp tiêu, tổn thất sẽ rất là trầm trọng.

Xem những việc nên lamh hằng ngày phần 1 tại đây

Theo Game Vấn Kiếm truyền kỳ

Nếu chưa có game vấn kiếm hãy click vào link sau để tải game vấn kiếm